BESTEED HIER 1 PROCENT VAN JE TIJD AAN ALS JE WILT DAT JE ORGANISATIE GROEIT

“Heeft het gesmaakt?” De ober van het restaurant kijkt je verwachtingsvol aan. Als je heel eerlijk bent, voldeed het hoofdgerecht dat je geserveerd hebt gekregen, niet helemaal aan je voorkeur. Te gekruid. Toch zeg je er niks over tegen de ober. Je laat het er bij.

Herken je dat? We spreken te weinig uit wat we ergens echt van vinden. Dat is gek, want juist daar liggen groeimogelijkheden.

VERBINDING

Meer dan ooit zijn we verbonden met elkaar. Toch blijft het spannend om met elkaar in dialoog te gaan. Kan deze dooddoener nog? Wel als je het hebt over een dialoog waarbij je reflecteert op gedrag, prestatie en ontwikkeling.

In organisaties leeft de behoefte aan verbinding en daarmee samenhangend de wens een feedbackcultuur te creëren. Niet als modekreet, maar werkelijk met elkaar op continue basis het gesprek aangaan over wat je als medewerker wilt bereiken en ontwikkelen. 1 tot 4 keer per jaar kwartaal- of beoordelingsgesprekken voeren is daar slechts een klein onderdeel van. We merken dat het waardevoller is medewerkers te faciliteren een continue dialoog te voeren over zijn of haar ontwikkeling.

1 PROCENT

Als uitsmijter gaf Kilian Wawoe tijdens het congres Beoordelingsgesprexit een veelzeggende vergelijking mee. Hij stelde dat het voor topsporters heel normaal en zelf essentieel is om 99% van hun tijd te besteden aan reflectie en slechts 1% aan het leveren van prestaties. Oefenen en reflecteren om specifiek te groeien op bepaalde gebieden. Als je dat principe omdraait en gebruikt in je organisatie en dus 1% van je tijd besteedt aan reflecteren dan is dat bij een fulltime dienstverband, oftewel 2000 uur, 20 uur per jaar.

TWEE UUR PER MAAND

Streef, om te beginnen, naar 20 uur per jaar of ongeveer 2 uur per maand. Zeker omdat er op dit moment maar weinig tijd aan wordt besteed in organisaties, aldus Kilian. Achter de sportmetafoor zit een bredere gedachte, namelijk dat organisaties zouden moeten stoppen met feedback en dat reflectie gaan noemen wanneer het gaat om ontwikkeling. Je bereikt meer door je te richten op toekomstgerichte suggesties om het presteren en ontwikkelen te ondersteunen. Verleg je focus van resultaat naar prestatie.

Faciliteer en stimuleer als leidinggevende een continue dialoog met je medewerkers. Laat hen regie nemen en zich uitspreken. Wanneer je het eenvoudig maakt voor mensen om zich ergens over uit te spreken, dan gaan ze het ook daadwerkelijk doen. Je krijgt alleen iets voor elkaar als er iets verandert in het gedrag van mensen.

DOEN

Daadwerkelijk zorgen dat reflecteren gemeengoed wordt, heeft volgens ons alles te maken met doen. Dat proces op de werkvloer maken we bij RiplRock zo makkelijk mogelijk. Wat let je om als team hiermee aan de slag te gaan?