3 trends die het trainersvak voorgoed veranderen

De tijd dat elke “leervraag” werd ingevuld met een training is voorbij. Er worden dan ook steeds meer en vooral ook andere eisen gesteld aan ontwikkeltrajecten. Welke trends liggen hieraan ten grondslag? En wat betekent dat voor jou als trainer?

Jochem Aubel en Stefan Op de Woerd nemen je mee in de drie trends die het trainersvak voorgoed veranderen en laten je zien hoe je hier als trainer je voordeel mee kunt doen.

Trend #1 – Van leren naar presteren

Organisaties investeren in de ontwikkeling van medewerkers vanuit de overtuiging dat dit de resultaten ten goede komt. L&D afdelingen hebben er dan ook veel belang bij om te laten zien dat interventies actief bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. De roep om de Return on Investment (ROI) van leren inzichtelijk te maken wordt daarbij steeds luider.

Deze trend zorgt voor andere gesprekken tussen trainers en opdrachtgevers. Een organisatie wil namelijk niet alleen meer weten hoe deelnemers de trainingsdag hebben ervaren, maar vooral wat ze er daarna in hun eigen praktijk mee hebben gedaan en waar dat toe heeft geleid. Dit vraagt om een andere manier van evalueren.

Vaak wordt het evaluatiemodel van Kirkpatrick gebruikt om trainingen op deze diepere niveaus te evalueren. De goede man was zijn tijd ver vooruit, aangezien hij dit model al in de jaren 50 (!) ontwikkelde. Maar een halve eeuw later kunnen we er niet meer omheen: het effect van leren wordt beoordeeld op aantoonbare gedragsverandering en aantoonbaar resultaat.

3 trends die het trainersvak voorgoed veranderen 1

Evalueren is natuurlijk geen doel op zich. Waar het om gaat is dat een traject zo is ontworpen dat de kans op succesvolle gedragsverandering zo groot mogelijk is. Dat betekent dat trainers een diep inzicht moeten hebben in hoe veranderen werkt en hoe je dat in de praktijk kunt stimuleren. Succesvolle trainers gebruiken dit dan ook als basis bij het ontwerpen van hun trajecten.

Trend #2 – Van trainingszaal naar werkvloer

Organisaties weten inmiddels hoe leren werkt:

3 trends die het trainersvak voorgoed veranderen 2

Organisaties zetten dan ook steeds meer in op leren op de werkplek (de 70 van 70-20-10) en verwachten van trainers dat hun trajecten het leren in de praktijk versnellen. De grote uitdaging voor trainers is om hier invulling aan te geven. Hoe zorg je ervoor dat mensen ook echt in de praktijk gaan oefenen en reflecteren? Hoe kun je het leerproces beïnvloeden als je er zelf niet bij bent?

Je kunt dit doen door gebruik te maken van technologie. De moderne trainer is dan ook niet alleen een mensenmens, maar omarmt ook technologische innovaties. Sommige trainers laten zich nog afschrikken door technologie, terwijl dit in veel gevallen niet meer nodig is. De aanbieders van New Learning Technology maken het je namelijk steeds makkelijker om jouw ontwikkeltrajecten te verrijken en de impact ervan te verhogen.

Trend #3 – Van ‘one-size-fits-all’ naar ‘one-size-fits-one’

Het nieuwe toverwoord in veel organisaties is ‘one-size-fits-one’. Waar medewerkers vroeger allemaal door dezelfde “wasstraat” werden gehaald (‘one-size-fits-all’), realiseren veel bedrijven zich dat dit niet effectief is. Mensen ontwikkelen zich namelijk veel sneller als ze met hun eigen leervraag aan de slag gaan.

Toch zijn veel trainingen vaak nog ‘one-size-fits-all’. Er wordt daarbij wel aandacht besteed aan persoonlijke leerdoelen, maar vervolgens gaan alle deelnemers toch met dezelfde oefeningen aan de slag en leren ze dezelfde vaardigheden aan. Het eigenaarschap ligt daarbij te weinig bij de deelnemer en nog te veel bij de trainer. De vraag is dus hoe je als trainer alle deelnemers een persoonlijk traject kunt bieden.

We kunnen daarbij veel leren van de ontwikkelingen in het onderwijs. De focus in deze sector is in de loop der jaren veranderd van docent naar facilitator. Vroeger stond de leraar namelijk voor de klas zijn verhaal te houden. Tegenwoordig ondersteunt hij leerlingen in hun leerproces en is hij beschikbaar indien nodig. Ook de trainer wordt steeds meer iemand die medewerkers helpt om in hun eigen praktijk te veranderen. Dat heeft natuurlijk effect op de training.

Bij een ‘one-size-fits-one’ training ligt de focus op het creëren van inzicht dat zo duidelijk is dat je er direct mee aan de slag kan. Trainers die dit beseffen zorgen ervoor dat elke deelnemer met een persoonlijk en concreet actieplan terug gaat naar de werkplek. Daarmee is de training het startpunt van een traject, dat zich daarna grotendeels in de praktijk afspeelt. Uiteraard kun je deelnemers daarbij ondersteunen, door hen continu bewust te laten reflecteren op wat zij zich hebben voorgenomen en feedback uit hun omgeving te stimuleren.

De trainer van de toekomst

Het mag duidelijk zijn dat de drie genoemde trends leiden tot een andere invulling van het trainersvak. Wat heb jij als trainer te doen?

  1. Ontwerp leertrajecten met aantoonbare impact op gedrag en resultaten
  2. Stimuleer leren in de praktijk door de inzet van de juiste technologie
  3. Ondersteun deelnemers in het bepalen en behalen van leerdoelen

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We helpen je daarom graag op weg met onze toolbox ‘Veranderen in de praktijk’. Deze toolbox zit vol met handige hulpmiddelen om jouw invulling van het trainersvak ‘future proof’ te maken.