NIEUWE ROUTINES ZIJN NODIG NU DE KADERS ZIJN VERANDERD.

Leiderschap is nodig in onzekere tijden. Beeld je maar eens in. Juist in tijden van onzekerheid kijken we allemaal naar de leider voor antwoorden en koers. Maar beeld je eens in nu leider te zijn. Van het land, een organisatie, de kinderen thuis. Wat is je beeld? Wat is belangrijk?

Ik sprak van de week een ondernemer. Twee weken geleden was hij full focus gestart met inventariseren van de mogelijke gevolgen van de crisis. Voor zijn bedrijfsvoering en voor de mensen. Zijn inventarisatie deelde hij met iedereen, net als de scenario’s. Op het moment dat één van de scenario’s werkelijkheid werd, werd niemand overvallen. Per direct konden prioriteiten worden gesteld en richtingen aangegeven.

BALANS TUSSEN OMGEVING EN WAT NODIG IS

Leiders bepalen de koers. Zorgen voor veiligheid. Maar de tijd dat een leider in z’n eentje de leiding nam, is geweest. De realiteit vandaag de dag is dat mensen gehoord willen worden, een bijdrage leveren. Een effectieve leider ten tijde van crisis is daarmee iemand die de juiste balans heeft tussen de omgeving en wat nodig is. Die helderheid geeft en dit duidelijk communiceert, hoe slecht de boodschap misschien ook is. Iemand die weet wat er speelt en luistert, naar iedereen. Om vervolgens acties te bepalen. Dat is geen schaap met vijf poten; deze personen bestaan.

Er bestaat geen spoedcursus leiderschap in een crisis. Nu draait het om wie je diep van binnen écht bent. Wat er nodig is? In mijn optiek is dat iemand die blijft staan. Een stabiele factor. Oprecht. In oprechtheid kunnen mensen namelijk ook je fouten accepteren. Niemand weet hoe het gaat lopen, maar één ding weten we zeker: we gaan allemaal fouten maken.

ONDERSTEUN EN BLIJF VERBINDEN

Als je dan kijkt naar de praktijk, is het juist nu cruciaal dat de leider staat voor z’n mensen. Iemand die informeert naar hoe het gaat (in de organisatie, maar ook daarbuiten) en naar wat de mensen nodig hebben of waar behoefte aan is. Vraag hardop hoe jij kunt ondersteunen. Nu we niet op kantoor werken, moet dat van afstand gebeuren. In deze tijden van crisis moet je als leider (het liefst) dagelijks in contact staan met je organisatie. Nieuwe routines zijn nodig nu de kaders zijn veranderd.

Bijvoorbeeld een videoboodschap iedere ochtend. En dan geen video met ‘kijk mij nou’, maar een video met een relevante boodschap. We zitten dan wel op een andere plek, maar we horen nog wel bij elkaar. Geef helderheid, geef een stand van zaken. Haak aan op alles wat van belang is dat speelt bij je mensen. Ondersteun en blijf verbinden.

CHECK IN BIJ AL JE MENSEN

Als leider doe je er alles aan om de boel draaiende te houden. Maar besef één ding: het draait uiteindelijk om je mensen. Dat is het kapitaal van de organisatie en die hebben je nu nodig. Check letterlijk in bij al je mensen en luister naar behoeften en wensen. Dat klinkt als een schot voor open doel, maar doe het. Voorkom dat mensen gaan verdwalen in het gevoel van de crisis. Als dat namelijk gebeurt, ligt het gevaar van uiteenvallen op de loer.

Voorkom aannames en eigen invulling vanaf persoonlijke eilanden. Betrek iedereen op structurele momenten en geef de richting aan. Zorg daarbij wel ruimte voor privé-omstandigheden en maak tegelijkerijd duidelijke afspraken wat er wordt verwacht op welk moment. Wees een leider die luistert en geef jezelf daardoor ook de kans de mogelijkheden en oplossingen te ontdekken die anders aan je voorbij waren gegaan.

Lead by example. Nu meer dan ook.

Robert Israel
Riplrock