PRINCIPE 1: HET DOEL IS DE BASIS VOOR GEDRAGSVERANDERING

Michael Jordan zei altijd dat het zijn doel was om de beste basketbalspeler te zijn die het spel ooit heeft gespeeld. Dit door hemzelf bepaalde doel is allesbepalend geweest voor de stappen die hij ooit zette. Het bepaalde zijn richting en zorgde ervoor dat hij juist díe acties ondernam, om te bereiken wat hij wilde.

ZONDER DOEL GEEN VERANDERING

Het succes van je organisatie is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van de mensen. Persoonlijke doelen zijn onmisbaar als het gaat om succesvolle gedragsveranderingen. Ook zorgt een goed doel voor de juiste energie. Het geeft richting en is altijd aanwezig in je systeem, waardoor het je aandacht heeft. Zonder die aandacht kun je verloren raken in minder belangrijke zaken. Om scherp te krijgen waar je heen wilt en waarom, zijn meerdere dingen van belang.

HET BEGINT MET EEN CONCREET EN SPECIFIEK DOEL

Wat wil ik precies en waarom wil ik dat? Neem dat eens goed onder de loep. Het juiste doel inspireert en motiveert. Waar gaat het je echt om? Hoe specifieker je het maakt, hoe meetbaarder het wordt en hoe beter je voortgang kunt monitoren. Voortgang zien heeft grandioos effect op je motivatie. Vanuit een concreet en specifiek doel kun je acties bepalen. Die acties dragen bij aan wat je wilt bereiken. Acties worden gewoonten en gewoonten kosten minder energie.

EIGENAARSCHAP IS HET TWEEDE PUNT

Doelen die worden opgelegd zijn feitelijk taken. Als de persoonlijke doelen van mensen onvoldoende raakvlakken hebben met wat de organisatie wil bereiken, dan is de kans dat ze bijdragen aan het behalen daarvan bijzonder klein. Dat betekent niet dat de mensen de richting van de organisatie bepalen. Het betekent wel dat het persoonlijke pad een cruciale rol speelt. Met andere woorden: koppel dat wat de mensen belangrijk vinden, aan wat belangrijk is voor de organisatie. Dán heb je eigenaarschap.

HET DRAAIT OOK OM INTRINSIEKE MOTIVATIE

Bij een goed doel is er altijd een koppeling met wat jij als mens belangrijk vindt. Als dat er niet is, dan wordt het een schijndoel. Op het moment dat een doel persoonlijk is, intrinsiek dus, krijgt het direct een mate van belangrijkheid. Daarmee raken we het punt ‘urgent versus belangrijk aan’ aan. Op het moment er geen intrinsieke motivatie is, dan is de kans groot dat je verdwaalt in urgente zaken. In de waan van de dag. Daardoor verlies je uit het oog wat je echt wil en kan bereiken. Zorg er daarom voor dat jouw doel helder en specifiek is en vergeet niet jezelf de vraag te stellen: is dit echt belangrijk voor mij?

ZIE HET ALS EEN GEHEEL

Het bepalen van en werken aan een doel is één van de zes principes. De zes principes vormen samen een geheel. Dat is belangrijk om te realiseren. Als je namelijk ‘alleen maar’ werkt aan wat wat je wilt bereiken, zonder aandacht voor de andere vijf principes, dan ben je je aan het opmaken voor teleurstelling. Want zonder de andere principes wordt het doel onhaalbaar. En werken aan een onhaalbaar doel, zal voelen als een mislukking. Daarom zijn de zes principes echt met elkaar verbonden.

Michael Jordan had het doel de beste in zijn vak te worden en was enorm gemotiveerd om dat te realiseren. Motivatie is de tweede van de zes principes van effectieve gedragsverandering. De rol van motivatie bij gedragsverandering is groot. Het werkt als een motor. Daarover hebben we het in ons volgende blog.

Robert Israel
RiplRock