STUREN OP GEDRAG: ZO LUKT HET

“Is dat niet lastig of überhaupt onbegonnen werk?” Gedrag van mensen op de werkvloer veranderen, doe je inderdaad niet zomaar.

Effectief gedrag ontwikkelen heeft vooral te maken met continue follow-up en feedback.

Tijdens het afronden van een verdiepingsopleiding besloten wij – David en Robert – samen een bedrijf op te richten. Een logische stap, want onze visie op ondernemen en duurzame gedragsverandering heeft veel raakvlakken. We geloven in no nonsense, recht door zee en tastbare resultaten, voor leidinggevenden en hun teams. Dat bereik je niet met een eenmalig event, maar met een proces.

SUGGESTIES VAN DE MENSEN OM JE HEEN

Als leidinggevende heb je de taak om je team te laten excelleren. Platter gesteld is de effectiviteit van leiderschap af te meten aan de mate waarin jouw team zich kan richten op het bereiken van de doelen van je organisatie. Vraag dus wat het team nodig heeft van jou en sta open voor de suggesties die je krijgt. Uit recent onderzoek blijkt die eigenschap de belangrijkste voorspeller van effectief leiderschap te zijn. Onze werkwijze en visie op gedragsverandering draait om dat principe.

We brengen eerst twee perspectieven in beeld: wat de leidinggevende denkt dat zijn team nodig heeft en wat het team aangeeft nodig te hebben van hem. Je wilt niet geloven tot hoeveel fascinerende gesprekken en inzichten die simpele tegenstelling al heeft geleid. Wil je vervolgens effectiever worden? Focus je dan op de suggesties die je krijgt en blijf je team betrekken bij de veranderingen die je wilt bereiken.

KEEP KILLING THE FLUF

Wij merkten dat naast onze ontwikkeltrajecten voor leidinggevenden vooral teams behoefte hebben aan no-nonsense-on-the-job ontwikkel- en/of groeimomenten. Niet individueel, maar als team. Niet meer kennis (die doen ze immers continu op door menig inhouse academy), maar gedrag: samenwerken aan een effectiever team. Iedereen is druk, ervaart stress of uitdaging om te blijven groeien en verlangt tegelijkertijd naar verbinding, samen groeien en het maximale uit elkaar halen.

Wij noemen dat Teambuilding zonder Tijdverspilling. Los van inhoudelijke tactics draait de essentie van 2,5 uur samen knallen om twee eenvoudige vragen: hoe goed vinden teamleden dat ze nu samenwerken versus hoe goed vinden ze dat ze zouden moeten samenwerken? De reacties van de teams met wie we pilotsessies hebben gedraaid zijn vergelijkbaar: ze vinden het heerlijk hoe eenvoudig, confronterend en doeltreffend de sessie is en zijn onder de indruk van de gesprekken die ze met elkaar voeren. Het resultaat: teams hebben kraakhelder wat nodig is om de volgende stap te zetten en de follow-up eenvoudig en daadwerkelijk door te voeren zodat ze de veranderingen kunnen maken die ze voor ogen hebben. Als team en voor het individu. Met een “no-fluf” garantie.

KENNIS VERSUS KUNDE

Natuurlijk, hei- en teamdagen zijn gezellig en soms noodzakelijk. Ze dienen een doel. Maar wil je als team echt succesvoller zijn, dan heeft dat niets te maken met afzondering ergens in een bos samen met een handvol collega’s. Je wilt weten wat het verschil gaat maken en daarvoor heb je een helder proces nodig waar je elke dag op kunt terugvallen.

TASTBAAR

Wij worden graag afgerekend op resultaten. Is een team daadwerkelijk beter gaan samenwerken? Is een leidinggevende echt effectiever geworden? Dat meten we en in het kader van put your money where your mouth is hebben we een deel van onze fee afhankelijk gemaakt van het resultaat. Onze missie is om positieve gedragsverandering in organisaties zo plat mogelijk te maken.