PRINCIPE 3: VIA MINI-SUCCESSEN NAAR DE BIG WIN!

Op vakantie nam je je nog zo voor: ik laat het niet meer zover komen. Al die stress van de afgelopen maanden. Lange werkdagen, slecht eten, weinig vrije tijd. Om maar niet te spreken van de korte nachten. De eerste dagen van je vakantie voelde je de spanning nog in je lijf. Na een week ging het wel weer. En na nog een week had je het inzicht: ik ga het straks anders doen. Eenmaal thuis maak je na twee maanden de balans op: er is niets veranderd. Verdomme.

VERDWAALD VAN JE PAD

Misschien herken je dit voorbeeld. Het gaat vaak zo, met voornemens en doelen. Met de beste wil in de wereld nemen we ons iets voor; we stellen een doel. Maar voor je er goed en wel erg in hebt, raak je verdwaald van je pad. Hoe dat komt? Het heeft alles te maken met hoe effectief je een verandering aanpakt. Met de zes principes voor succesvolle gedragsverandering maak je een plan tastbaar, meetbaar en behapbaar. In onze vorige blogs zoomden we in op de eerste twee principes: het hebben van een doel en inzicht in motivatie. Nu gaat het over het derde principe: het doel opknippen in kleine stappen.

HET DERDE PRINCIPE

Nadenken over acties die nu ondernomen kunnen worden om te komen waar je straks wilt zijn. Daar gaat het om. Door te bepalen wat je in kleinere, haalbare stappen nodig hebt om datgene te bereiken wat je wilt, formuleer je concrete acties. Die zorgen er vervolgens voor dat je voortgang ziet, wat weer een grandioos effect heeft op je motivatie. Het stimuleert je om door te gaan, laat je ieder stukje van de puzzel leggen totdat je uiteindelijk de puzzel af hebt.

WAT EEN OPEN DEUREN…

Terwijl ik dit stuk aan het tikken ben denk ik: wat een open deuren. Dat zijn ze ook. De simpelheid van zoiets als het opknippen van een doel kent bijna iedereen wel in theorie. Ook roepen we allemaal wel eens ‘Rome is niet in één dag gebouwd’. Of de bekende metafoor van een berg: we weten allemaal dat je van alles moet doen, voordat je de top bereikt. We wéten het. Het is ook niet de theorie die niet klopt. Het blijft steken in de uitvoering.

EN DAAR GAAT HET DUS MIS

Waar het om gaat, is dat je er met volle aandacht voor zorgt dat de uitvoering past bij jou en je dagelijkse ritme. Als je weet dat je echt iets wilt veranderen en je doel scherp voor ogen hebt, is het zaak dat je vervolgens goed stilstaat bij de tussenstappen die nodig zijn. Knip je doel op in kleine stappen. En daar gaat het vaak mis. We nemen ons op vakantie van alles voor, maar terug in de waan van de dag blijkt het simpelweg niet te passen. Het is daarom essentieel dat je je pad opknipt in haalbare mini-successen. Denk nog eens aan die berg: om de top te bereiken ga je de weg daar naartoe opknippen. Je legt als het ware een pad aan om er te komen. Het begint bij de voorbereiding en training. Daarna je uitrusting. En tot slot de lange bergtocht met tussenstops in een kamp. Stap voor stap bepaal wat je nodig hebt om te komen tot de top.

NEEM DE TIJD

‘Haalbaar’ is in dit alles een cruciaal woord. Dat vraagt erom dat je er echt goed over nadenkt. Dat is iets anders dan zomaar wat op papier zetten. Haalbaarheid betekent aandacht en stilstaan bij wat je denkt dat nodig is. Neem daar in het begin van een traject de tijd voor. Leg ze desnoods een paar dagen opzij en kijk er dan nog eens naar. Stel jezelf de vraag: gaat deze stap mij helpen en kan ik het ook waarmaken?

Kortom: open deur of niet, om te bereiken wat je wilt is de uitvoering altijd maatwerk. Bovendien is het opknippen van je doel in kleine stappen onlosmakelijk verbonden met de andere vijf principes van succesvolle gedragsverandering. Het zijn essentiële onderdelen in een systeem. In ons volgende blog komen ‘uitdagende momenten’ aan bod. Inzicht in die momenten en van te voren acties daaraan koppelen dragen enorm bij aan het eindelijke resultaat.

Robert Israel
RiplRock